Projekt: Uloga polimorfizma gena NR5A2 u prijevremenom porođaju kod trudnica na gestagenskoj terapiji

Cilj je projekta kliničko ispitivanje polimorfizama gena NR5A2 u trudnica na gestagenskoj terapiji u svrhu prevencije prijevremenog porođaja. Na temelju dobivenih spoznaja pokušale bi se identificirati trudnice s povećanim rizikom prijevremenog porođaja kako bi se omogućila ciljana i učinkovita terapija, a smanjivanjem stope prijevremenog porođaja povećalo bi se preživljenje i izlječenje novorođene djece.