Projekt: Sailor Sweet&Salt festival 2020

Sailor Sweet&Salt Festival je multidisciplinarni projekt koji objedinjuje znanost, umjetnost i popularnu kulturu. Okosnicu festivala čini
znanstveno-umjetnički projekt taktilno-zvučne skulpture koju pokreću zvukovi grada Rijeke i koja će biti postavljena na riječkoj obaliFestival je odabran među odabrane projekte Rijeka, Europska prijestolnica kulture 2020. Već su održana dva festivalska izdanja, a Sailor festival 2020. planiran krajem srpnja uključuje glazbeni festival i prezentaciju inovativne skulpture.