Nove digitalne kompetencije za socijalno osjetljive skupine

10. 10. 2018.

Projekt: „ZaBa4net“

Autor: II. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar


II. OŠ Bjelovar projektom ZaBa4net uključuje socijalno osjetljive skupine u edukacijske radionice za stjecanje osnovnih digitalnih kompetencija: za učenike s posebnim potrebama, u riziku od socijalne isključenosti i osobe starije životne dobi. Projektom bi se omogućila provedba aktivnosti kao što su uporaba računala, aplikacija za učenje i društvenih mreža, elektronička komunikacija putem e-maila i edukacija o sigurnoj uporabi interneta. Planirano je organiziranje ukupno 12 radionica za 20 polaznika po grupi, ukupno 120 sati besplatne edukacije. Potencijalni su partneri ostale četiri bjelovarske osnovne škole te Grad Bjelovar kao osnivač osnovnih škola.


Saznajte više o projektu

U nastavku donosimo intervju s dr. sc. Davorkom Bačeković-Mitrović, ravnateljicom II. osnovne škole Bjelovar koja nam donosi više informacija o volonterskoj aktivnosti škole usmjerenoj na uključivanje i edukaciju socijalno ugroženih učenika, umirovljenika, a potencijalno i drugih zainteresiranih građana grada Bjelovara s ciljem jačanja njihovih digitalnih kompetencija.

Više o projektu ZaBa4net saznajte nawww.os-druga-bj.skole.hr/.