Kako na inovativan način širiti turizam u Republici Hrvatskoj

03. 10. 2018.

Projekt: GoScoutingCroatia

Autor: Savez izviđača Hrvatske, Zagreb


GoScoutingCroatia internetska je platforma s lokacijama neiskorištenih zemljišta koje domaći i strani izviđači mogu iskoristiti za kampiranje, uključujući i sve sadržaje u okolici svakog kampa. Platforma je inovativan način širenja turizma u Republici Hrvatskoj. Korisnici su izviđači (stariji od 14 godina) iz cijelog svijeta koji žele doći u Hrvatsku i kampirati u izviđačkim kampovima. Hrvatska ih privlači svojim položajem te bogatom i raznolikom ponudom. Time će se unaprijediti turistički nerazvijena područja, koja će dobiti priliku za promociju i pružanje usluga svoje sredine. Projekt je dobio i potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a lokalno će surađivati s Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Hrvatskim Crvenim križem.


Saznajte više o projektu

U nastavku donosimo intervju s predstavnikom projekta i direktorom Saveza izviđača Hrvatske, Danom Špicerom. Saznajte više o ideji nastajanja digitalne platforme za izviđače koja će imati veliku važnost za hrvatski turizam, ali i razvoj slabije razvijenih područja.

Više o projektu saznajte na www.scouts.hr.