Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta

Razvoj mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata sa smanjenom funkcionalnošću gornjih ekstremiteta

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kratak opis projekta

Cilj je projekta razviti prototip mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata koji imaju smanjenu funkcionalnost ruku. Uređaj će se temeljiti na inovativnim terapijskim tehnologijama, bit će prilagodljiv potrebama pacijenata i cjenovno pristupačan, a omogućit će skraćivanje boravka pacijenta u medicinskim ustanovama te učinkovit rad pojedinog terapeuta s većim brojem pacijenata čime će se dati znatan doprinos zajednici.

Saznajte više o Razvoju mehatroničkog uređaja za rehabilitaciju pacijenata

U nastavku donosimo intervju sa Sašom Zelenikom, predstavnikom projekta. Saznajte koja je svrha ovog korisnog uređaja, tko sve sudjeluje u njegovu stvaranju, kako će pomoći pacijentima te zašto glasovati upravo za taj projekt.

Više o projektu saznajte na www.precenglab.riteh.uniri.hr

Pratite nas i dalje jer uskoro počinje javno glasovanje.