Projekt koji pruža priliku za razvoj osobama s intelektualnim teškoćama

27. 02. 2019.

Kreacije u obliku suvenira i rukotvorina koje stvaraju osobe s intelektualnim teškoćama svoje mjesto za prodaju naći će u specijaliziranoj internetskoj trgovini čija je izrada u planu. „Srećonošama“, kako zovu štićenike Centra „Juraj Bonači“, otvorile bi se mogućnosti za zaposlenje i poticao njihov kreativan i radni potencijal. U intervjuu s Ivanom Bačelićem-Grgićem, predstavnikom projekta koji osobama s intelektualnim teškoćama pruža osjećaj društvene uključenosti, pročitajte kako se „Mala tvornica sreće“ brine za najpotrebitije.

 „Mala tvornica sreće“ daje priliku za razvoj „srećonošama“ o kojima više možete pročitati na poveznici. Vjerujemo da će se projekt realizirati i motivirati zajednicu da potiče razvoj toga i sličnih projekata koji promiču zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.