Završetak javnog glasanja

14. 10. 2019.

Zadnji dan javnog glasanja