Povećanje pismenosti slijepih i slabovidnih osoba

09. 10. 2018.

Projekt: Braille Tile: Učila za slijepe i slabovidne osobe

Autor: Toma Babić, Zagreb


Projektom se želi pridonijeti poboljšanju kvalitete obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba  izradom pristupačnih edukacijskih pomagala u obliku slovarice i računalice. Cilj je smanjiti nepismenost koja trenutačno iznosi više od 60 %. Unatoč stalnom napredovanju medicine, nije primijećen pad broja slijepih i slabovidnih osoba. Razlog je u rastućem trendu digitalizacije i obolijevanja od dijabetesa zbog čega dolazi do oštećenja vida. Centar „Vinko Bek“ partner je za testiranje proizvoda.


Saznajte više o projektu

U nastavku donosimo intervju s predstavnikom projekta Tomom Babićem, koji nam je predstavio jedinstvena edukacijska pomagala za slijepe i slabovidne osobe. Saznajte više o tijeku projekta, planovima i koristima koje će njegova realizacija donijeti jednoj od najosjetljivijih skupina društva, slijepim i slabovidnim osobama.

Saznajte više o projektu nawww.braille-riddles.eu.