Oporavak malog poduzetništva u Europskoj uniji

07. 10. 2014.

Mali i srednji poduzetnici čine okosnicu ekonomije svake zemlje - tom rečenicom Europska komisija (EK) počinje svoj godišnji izvještaj o stanju tog segmenta u Europskoj uniji u 2013. i 2014.
Takva je teza potkrijepljena činjenicom da je diljem EU28 u prošloj godini oko 21,6 milijuna SME-a iz nefinancijskog sektora zapošljavalo 88,8 milijuna ljudi i generiralo 3,666 trilijuna eura dodane vrijednosti gospodarstvu.
 
S druge strane, u izvještaju se ističe da su od 2008. mala i srednja poduzeća od zemlje do zemlje imala znatno različita iskustva što je dovelo do različitih rezultata ovisno o njihovoj veličini i vrsti. Na primjer, punu dodanu vrijednost gospodarstvu i oporavak zaposlenosti postiglo je samo osam zemlja (Njemačka, Francuska, Malta, Švedska, Belgija, Austrija, Luksemburg i Ujedinjeno Kraljevstvo), a 15 zemalja još nije na razinama na kojima su bile 2008.
 
Stupanj oporavka ovisi i o veličini SME-a: dok se bilježi porast broja mikrokompanija u 2013. u odnosu na 2008. (+0,3 %), broj malih i srednjih tvrtki smanjen je za 1,6 %, odnosno 2,5 % u odnosu na razdoblje prije početka krize.
 
Opravak dodane vrijednosti gospodarstvu većinom je zabilježen kod srednjih poduzeća (+2,7 %) i mikrokompanija (0,5 %) a male su tvrtke još uvijek ispod razine na kojima su bile 2008.
 
Međutim, u izvještaju se navode pozitivni izgledi i obećanje oporavka u budućnosti. Očekuje se da će ukupna dodana vrijednost gospodarstvu koju generiraju mala i srednja poduzeća porasti za 2,8 % u 2014. i 3,4 % u 2015. No naglašeno je da će jačanje poslovanja SME-a u Europskoj uniji ponajprije ovisiti o daljnjem poboljšanju makroekonomskog okruženja. Kao dodatni čimbenik koji može potaknuti bolje rezultate SME-a navode se mjere za poboljšanje okruženja koje su važne „kako bi se osiguralo da mala i srednja poduzeća budu u mogućnosti iskoristiti sve pogodnosti povratka na održivu razinu makroekonomskog rasta“.
 
Poslovni dnevnik donosi detaljniju analizu izvještaja za Hrvatsku te navodi da bi prema Europskoj komisiji nakon pet godina stagnacije malo i srednje poduzetništvo u Hrvatskoj tijekom 2014. trebalo zabilježiti blagi rast.
 
U izvještaju se navodi da je u 2013. u Hrvatskoj bilo više od 145.000 tvrtki iz segmenta malog i srednjeg poduzetništva. Taj je sektor zapošljavao 676.000 ljudi i donosio oko 10 milijardi eura dodane vrijednosti gospodarstvu. Malo i srednje poduzetništvo čini 99,7 % svih registriranih poduzeća u našoj zemlji, ali i 67,9 % ukupno zaposlenih i 54,1 % ekonomske dodane vrijednosti u nefinancijskom sektoru. Europska komisija  procjenjuje da je ekonomska situacija u Hrvatskoj i dalje krhka zbog krize uzrokovane pogoršanjem trgovinskih uvjeta i slabije domaće potražnje.
 
 U posljednjih pet godina malo i srednje poduzetništvo u našoj zemlji izgubilo je 15 % radne snage. Za 2014. se očekuje blagi rast zbog rasta izvoza i javnih investicija. Iz Bruxellesa navode da hrvatski trend prati situaciju u većini zemalja EU-a.
 
Kao najveće zapreke jačanju maloga i srednjeg poduzetništva spominju se antipoduzetnička klima, nedostatak stabilnosti i predvidljivosti zakonodavnog okvira te gotovo nepremostive birokratske i sudske zapreke. Među plusovima se ističe činjenica da je usvojena Strategija razvoja malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje 2013. – 2020. i Zakon o malom gospodarstvu. EK očekuje napredak budu li se provodile odredbe Strategije i Zakona.