Nanočestice u službi očuvanja zdravlja

01. 10. 2018.

Projekt: SUPER-OBLOG - Prevencija i liječenje kroničnih rana medicinskim tekstilom s antimikrobno aktivnim nanočesticama

Autor: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet


Novi super-oblozi za prevenciju i liječenje kroničnih rana koje se pojavljuju u dijabetičara, pacijenata s opeklinama te ljudi s dekubitusom. Poseban je fokus na suzbijanju bakterijskih infekcija na koje ne djeluju antibiotici. U projektu se primjenjuju suvremene metode nanotehnologije i umjetne inteligencije za rješavanje problema suzbijanja infekcija višestruko rezistentnim bakterijama. Nove super-obloge razvija uporabom nanočestica koje se kemijskim procesom takozvanim sol-gelom nanose na tekstilne materijale koji nakon toga postaju iznimno aktivna antimikrobna sredstva, pri čemu super učinkovite formulacije stvaraju snažni računalni algoritmi.


Saznajte više o projektu

U nastavku donosimo intervju s predstojnicom Zavoda za primijenjenu kemiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Ivom Rezić, u kojem saznajemo više o tekstilnom materijalu s posebnim antimikrobnim svojstvima čija će primjena zasigurno značiti revoluciju u sanaciji i prevenciji rana. Saznajte kako nanočesticama možemo djelovati u smjeru zaštite zdravlja i prevencije ozljeda.

Više o projektu saznajte nawww.ttf.unizg.hr/index.php?str=53&osoba=75.